Individuele therapie

U kunt voor individuele therapie kiezen als u uit wilt zoeken waar u telkens weer tegen aan loopt. Dit kan bijvoorbeeld gaan over ingrijpende gebeurtenissen in uw leven, onvrede over huidige relaties met anderen of psychische klachten. Wij zullen samen kijken naar uw klachten in relatie tot uw omgeving, dus uw huidige partnerrelatie, gezinsrelatie of gezin van herkomst. Ook kan het zijn dat we samen starten met individuele sessies en in de loop van het proces naasten van u betrekken bij uw behandeling. 


Relatietherapie

Relatietherapie kan helpen om patronen te herkennen en te veranderen, meer begrip voor elkaar te ontwikkelen en de intimiteit en contact met elkaar te verbeteren. Relatietherapie heeft als doel om huidig vastgelopen patronen te ontrafelen en samen zicht en grip te krijgen op het herhalende patroon en zo mogelijk behoeftes en wensen een plek te laten krijgen in huidige relatie. 


Gezinstherapie

Gezinstherapie kunt u overwegen wanneer er kwesties zijn waar u samen niet goed uit komt. Het kan zijn dat de communicatie niet goed loopt. Of er is sprake van ziekte waar gezinsleden moeilijk mee om kunnen gaan. Er zal stil gestaan worden bij ieders perspectief, want jullie ervaren de situatie allemaal op jullie eigen manier. Het kan zijn dat gezinstherapie plaatsvindt met het gehele gezin maar het kan ook zijn dat we kiezen voor verschillende samenstellingen per sessie. 


Aandachtgericht ouderschap cursus (mindful parenting cursus)

Partnerrelatie en ouderschap goed in balans houden is een uitdagende taak. Wanneer u wil investeren in uzelf als ouder en meer rust en plezier wil ervaren in het ouderschap en partnerschap, dan is misschien een training Mindful ouderschap iets voor u. Het betreft een 8 wekelijkse cursus, in een kleine groep. Er worden zowel cursussen gegeven voor alleen moeders, en cursussen voor oudersstellen. 


Consultatie

Elke professional in de gezondheidszorg of onderwijs heeft te maken met het systeem rondom de client/patient/leerling/ouder/collega. Mocht u hierbij tegen vraagstukken of problemen aanlopen dan kan ik samen met u, vanuit mijn systemische blik en de jarenlange ervaring in de volwassen GGZ, eerste lijns zorg en jeugdzorg, met u onderzoeken wat de invloed is van het systeem en welke verandermogelijkheden er zijn.


Supervisie

U kunt terecht voor supervisie in het kader van de opleiding systeemtherapeut, of systeemtherapeutisch werker, volgens de richtlijnen van de NVRG.


Therapie zal plaatsvinden op maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 uur tot 18.00 uur, en vrijdag

van 8.30 uur tot 12.00 uur. 

Therapie en supervisie is ook mogelijk via beeldbellen. Daarnaast heb ik sinds een aantal jaren kennis gemaakt met wandeltherapie.  Dit is zowel mogelijk voor individuele therapie alsmede relatietherapie. Wandelen helpt ons bij emoties te reguleren en informatie te verwerken. Wat is niet mogelijk bij Praktijk de Boer?


Is er sprake van dusdanig ernstige problematiek waarbij ingeschat wordt dat er meer nodig is dan therapie binnen de geplande afspraken, bijvoorbeeld dat er gebruik gemaakt moet kunnen worden van crisis contacten, dan is praktijk de Boer hiervoor niet geschikt.

 

Er wordt in de praktijk alleen gewerkt met geplande afspraken. Mocht er onverhoopt buiten de therapieafspraak een acute hulpvraag zijn, dan zult u contact op moeten nemen met uw huisarts, hoofdbehandelaar of huisartsenpost.